• සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක

  • சிறிமாவோ பண்டாரநாயக்க

  • SIRIMAVO BANDARANAIKE

" The World's First Female Prime Minister "

1984 ‍නොවැම්බර් 05 – ඉන්දියා අගමැති ඉන්දිරා ගාන්ධි මැතිනිය ඝාතනය කිරීම

1984 ඔක්තෝබර් 31 දින ඉන්දියා අගමැති ඉන්දිරා ගාන්ධි මැතිනිය ඝාතනය කිරීම මුළු ලොවම කම්පාවට පත් කළේය. 1956 දී ගාන්ධි මැතිනිය ලන්ඩනයේ දී ප්‍රථමවරට හමු වූ දිනයේ පටන්, අවුරුදු 30කට ආසන්න කාලයක් පුරා සමීප මිත්‍රත්වයකින් පසු වූ බැවිත් තම ලෙන්ගතු මිතුරියක් මෙන්ම අග්‍රගන්‍ය වූ සම තනතුරක් හෙබ වූ නායිකාවක් අකල් මරණයකට ගොදුරු වීම ගැන බණ්ඩාරනායක මැතිනිය අතිශයින් ශෝක වූවාය. තම දියණිය සුනේත්‍රා බණ්ඩාරනායක මැතිනිය ද, එවකට විරුද්ධ පක්ෂයේ නායක ධූරය හෙබවූ ඇයගේ පුත් අනුර බණ්ඩාරනායක ද කැටුව, බණ්ඩාරනායක මැතිනිය දිල්ලියට පැමිණි ලෝක නායකයන් රාශියක් සමග ගංඟා නදිය අසල පැවති අවමංගල උත්සවයට සහභාගී වූවාය.