• සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක

  • சிறிமாவோ பண்டாரநாயக்க

  • SIRIMAVO BANDARANAIKE

" The World's First Female Prime Minister "

1976 ජනවාරි 24 – තායිලන්තයට යාම

නැගෙනහිර ආසියා සංචාරයේ දෙවන ඉසව්ව වශයෙන් බණ්ඩාරනායක මැතිනිය සහ ඇයගේ නියෝජිත පිරිස බැංකොක් නගරයට පැමිණියේය. අගමැති කුක්රිට් ප්‍රමෝජාන්ඩ් සහ විදේශ ඇමති චට්චායි චුන්හවන් සමග සාකච්ඡා පැවැත්වීමෙන් පසු බණ්ඩාරනායක මැතිනිය භූමිබෝල් අදුල්යඩෙජ් රජතුමා සහ සිරිකිට් රැජින ද, රාජකීය පවුලේ වෙනත් සාමාජිකාවන් ද බැහැ දුටුවාය. මෙම ගමනේ දී ඇය චියංමායී ප්‍රදේශයට ද ගියාය.