• සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක

  • சிறிமாவோ பண்டாரநாயக்க

  • SIRIMAVO BANDARANAIKE

" The World's First Female Prime Minister "

1972 ජුනි 24 – ජුලි 05 – චීනයේ රාජ්‍ය නිල ගමනක යෙදීම

චීනයේ රාජ්‍ය ගමනක යෙදුන බණ්ඩාරනායක මැතිනියට චීන ජනාධිපති ‍මාවෝ සේතුං, අග්‍රාමාත්‍ය චෞ එන් ලායි සහ චීන ජ්‍යෙෂ්ඨ නායකයින්ගෙන් උණුසුම් පිළිගැනීමක් ලැබුණි. චීනයේ අග්‍රාමාත්‍ය සමග පැවති පුළුල් පරාසයකින් යුත් සාකච්ඡාවල දී බණ්ඩාරනායක මැතිනිය තම රජයේ පස් අවුරුදු සැලැස්ම විස්තර කළා ය. ඇයගේ ප්‍රයත්නයන්ට ආධාර කිරීමක් වශයෙන් චීන රජය පොලී රහිත දීර්ඝ කාලීන ණයක් අප්‍රමාදව ලබා දුන්නේ ය. අන්තර්ජාතික සබඳතා සම්බන්ධයෙන්, බණ්ඩාරනායක මැතිනිය අවධාරණය කළ ඉන්දියානු සාගරය සාම කලාපයක් ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කිරීමේ යෝජනාවට චීනයේ පුළුල් සහයෝගය ලැබුණි. ඉන්දු චීනය, පලස්තීනය සහ දකුණු ආසියා උප මහද්වීපයේ තත්ත්වය සාකච්ඡාවලට බදුන් විය. බණ්ඩාරනායක මැතිනියගේ රාජ්‍ය නිල ගමනේ දී ෂෙන්යං, ටැලියන් සහ ෂැංහයි යන ප්‍රදේශවල ද සංචාරය කළා ය.