• සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක

  • சிறிமாவோ பண்டாரநாயக்க

  • SIRIMAVO BANDARANAIKE

" The World's First Female Prime Minister "

1970 අගෝස්තු 26 – සිංගප්පූරු අගමැති ලී ක්වාන් යූ මහතාගේ පැමිණීම

බණ්ඩාරනායක මැතිනියගේ දෙවන ධූර කාලයේ මුල් අවධියේ ම සිංගප්පූරු අගමැති ලී ක්වාන් යූ අගමැතිනියගේ අමුත්තකු හැටියට මෙහි පැමිණියේ ය. සති කීපයක් පුරා පැවති තම ලෝක සංචාරයේ පළමු නැවතුම වූ කොළඹ දී ලී ක්වාන් යිව් බණ්ඩාරනායක මැතිනිය සමග පුළුල් පරාසයක සාකච්ඡා පැවැත්වී ය. ඔහු මෙරට ගත කළ කාලය තුළ පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයට ද ගියේ ය.