• සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක

  • சிறிமாவோ பண்டாரநாயக்க

  • SIRIMAVO BANDARANAIKE

" The World's First Female Prime Minister "

1975 අප්‍රේල් 29 – ජැමෙයිකාවේ පැවති පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය රාජ්‍ය නායකයින්ගේ තුන්වන රැස්වීම

ලෝකය වියට්නාම් යුද්ධය වෙත නෙත් යොමුකර සිටි අවධියක, පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය රාජ්‍ය නායකයින්ගේ තුන්වන රැස්වීම ජැමෙයිකාවේ දී අගමැති මයිකල් මැන්ලේගේ සත්කාරකත්වය මත පැවැත්විණි. බණ්ඩාරනායක මැතිනිය, ඉන්දියාවේ ඉන්දිරා ගාන්ධි, බ්‍රිතාන්‍යයේ හැරල්ඩ් මැක්මිලන්, සිංගප්පූරුවේ ලික්වාන් යිව් බංග්ලාදේශයේ මුජිබූර් රහමන් සහ වෙනත් නායකයන් සමග මෙම රැස්වීමට සහභාගී වූවා ය.